پرچم ایران

مشاهده و دانلود نسخه ی اصلی و استاندارد پرچم ایران

پرچم ایران - نسخه ی اصلی و رسمی
پرچم ایران
دانلود فرمت SVG دانلود فرمت JPG (RGB) - برای استفاده دیجیتال دانلود فرمت JPG (CMYK) - فرمت رنگ مخصوص چاپ
پرچم ایران - نسخه ی اصلی و رسمی - ساده شده
پرچم ایران - نسخه ساده سازی شده، مناسب استفاده در اندازه کوچک
دانلود فرمت SVG دانلود فرمت JPG (RGB) - برای استفاده دیجیتال دانلود فرمت JPG (CMYK) - فرمت رنگ مخصوص چاپ

ایموجی پرچم ایران

ایموجی پرچم ایران - نسخه ی آی او اس (آیفون)
ایموجی پرچم ایران - نسخه ی آی او اس (آیفون)
دانلود ایموجی پرچم ایران - نسخه ی آی او اس (آیفون)
ایموجی پرچم ایران - نسخه ی اندروید
ایموجی پرچم ایران - نسخه ی اندروید
ایموجی پرچم ایران - نسخه ی اندروید
ایموجی پرچم ایران - نسخه ی toss face
ایموجی پرچم ایران - نسخه ی toss face
ایموجی پرچم ایران - نسخه ی toss face

شیر و خورشید

نماد ملی ایران

آرم شیر و خورشید
شیر و خورشید
دانلود نسخه SVG دانلود نسخه PNG
آرم شیر و خورشید - تک رنگ
شیر و خورشید - تک رنگ
دانلود نسخه SVG دانلود نسخه PNG
شیر و خورشید ساده سازی شده
شیر و خورشید ساده سازی شده
دانلود نسخه SVG دانلود نسخه PNG
شیر و خورشید ساده سازی شده - تک رنگ
شیر و خورشید ساده سازی شده - تک رنگ
دانلود نسخه SVG دانلود نسخه PNG

تاریخچه پرچم ایران

این تصور غلط رایج است که پرچم شیر و خورشید نشان ایران نماد پادشاهی پهلوی است. اگرچه این پرچم در دوران پادشاهی پهلوی استفاده می شد، اما یک نماد باستانی و ملی است که تاریخ آن به قرن دوازدهم باز می گردد. در واقع نماد ایران است [حتی قبل از اینکه سه رنگ پرچم به آن اضافه شود، علامت شیر و خورشید نماد اصلی پرچم بود]. از اوایل قرن چهاردهم بر روی پرچم ها دیده شد و به عنوان نشان محبوبی برای نشان دادن ایران استفاده می شد. در قرن شانزدهم، در زمان سلسله صفویان، شیر و خورشید برای اولین بار بر روی پرچم رسمی ایران ظاهر شد.

در مورد منشا شیر و خورشید تفاسیر و نظرات مختلفی وجود دارد. اگرچه احتمالاً تلفیقی از تأثیرات مختلف ایرانی، زرتشتی، اسلامی، ترکی و غیره است.

این پرچم در بین ایرانیان همچنان به عنوان استاندارد واقعی کشور (پرچم فعلی ایران) دیده می شود.